Professionalisering en Praktijkontwikkeling

PROFESSIONALISERING EN PRAKTIJKONTWIKKELING
Handvatten voor professionals, studenten en docenten.

 

NIEUW!!!!:

 • SAMEN BOUWEN AAN EEN PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP (2019) LINK

En uitgelicht:

 • De kunst van het (op ontwikkeling gericht) keuren van het eigen vlees 2021 (update): LINK
 • De PGO-Omnibus 2021 (update): LINK

 

 

1) DE PROFESSIONAL AAN HET WERK

 • De kunst van het (op ontwikkeling gericht) keuren van het eigen vlees: LINK
 • Werkt ‘HET’? Wanneer zeg je dat ‘iets’ werkt, en dat ‘het’ goed is om te doen? LINK
 • Grondig genoeg? Een praktisch-filosofische blik op praktijkgericht onderzoek LINK
 • De Coachende Onderzoeker. Praktijkgericht onderzoek: Eigenaarschap en empowerment. LINK
 • Op zoek naar een jas die past. Praktijkgericht onderzoek in de eigen beroepspraktijk. LINK
 • De Master EN als keurmeester van het eigen vlees LINK
 • Flexibilisering hoger onderwijs en de master EN: LINK

2) PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

 • --- De PGO-Omnibus: LINK
 • --- PGO in vogelvlucht. LINK
 • --- Waarderend data genereren: LINK

3) PROFESSIONEEL SCHRIJVEN

 • Meesterlijk schrijven in een notendop. LINK
 • Anonimiseren: een dilemma bij praktijkgericht onderzoek. LINK
 • APA NL met een rafelrandje  LINK

 

4) STATISTIEK

 • Statistiek en kleinschalig PGO. Keep It Simple Stupid (KISS). LINK
 • Appels en Peren: Statistiek en beeldtaal voor kleinschalig PGO. LINK  

 


BONUS

Planevaluatie. Een goed begin is het halve werk. LINK
Triangulatie LINK
 
Kennisclaim, validiteit en navolgbaarheid LINK
Hoe structureer je een PGO onderzoeksverslag LINK
Effectief gebruik van theorie en eerder onderzoek in kleinschalig PGO LINK
Krijg ik met de vragenlijst antwoord op mijn vragen LINK
Tekstanalyse met tabelfuctie in tekstverwerkingsprogramma's LINK
 
 

 
PUBLICATIONS IN ENGLISH
Does it work? When can you say someting works in education? LINK
Dutch Intercultural (In)Competence LINK
Professional effectiveness and reflective practice LINK
Policy Design In A Nutshell. LINK
Mastering Professional Writing. The Basics. LINK
 

 
EN VERDER
Profiel master Educational Needs LINK
De focus van praktijkgericht onderzoek in de Master EN  LINK
Werkplekleren en professionele veiligheid LINK
 
Basisbegrippen Beleid en organisatie  LINK
Relatieve verandercapaciteit LINK
Heuristiek LINK 
 
VIDEO: Praktijkgericht onderzoek doen: LINK

Professioneel Schrijven WEBLINKS en LEESTIPS

Teksten van professionals moeten voldoen aan hoge eisen. Als steun in de rug zijn enkele weblinks verzameld. De informatie op deze sites kan helpen bij het realiseren van het door de SLO geformuleerde startcompetentie voor studenten in het hoger onderwijs. "Kan heldere, goed gestructureerde teksten schrijven over ingewikkelde onderwerpen, waarin de relevante kwesties worden benadrukt en standpunten uitgebreid worden uitgewerkt en ondersteund met aanvullende punten, redenen en relevante voorbeelden, en afronden met een passende conclusie."

 


 

Read more: Professioneel Schrijven WEBLINKS en LEESTIPS

PGO en Literatuuronderzoek

Update: Vandaag (22 maart 2015) een interessant schema gevonden van “Stanford History Education Group” wat de moeite waard is om te delen en te vertalen naar het Nederlands voor breder gebruik in professioneel en academisch literatuuronderzoek
 

Read more: PGO en Literatuuronderzoek

PGO In het Kort

Ik ben gecharmeerd van een uitspraak van Stufflebeam: “The goal of evaluation is not to prove, but to improve”. Dat kan, wat mij betreft, ook vertaald worden naar iets als: “Het doel van praktijkgericht onderzoek is niet het leveren van bewijs, maar praktijkverbetering”. Bewijsvoering is dan geen doel op zich, maar ‘slechts’ of ‘vooral’ één van de middelen op de weg naar de beoogde verbetering. Praktijkgericht onderzoek vertoont wat dat betreft overeenkomsten met veranderkunde. Met als sleutelfasen in het onderzoeks- en veranderproces:
 
Download het hele artikle LINK

Read more: PGO In het Kort