Samen bouwen aan een professionele leergemeenschap

Samen bouwen aan een professionele leergemeenschap

Willem de Vlaming 2019

TIBtool 29 INSTONDO

Bestellen bij uitgever INSTONDO: € 23,50 : https://www.instondo.nl/boeken/professionele-leergemeenschap/

Bestellen via Bol.com: LINK 

Goed onderwijs ontwikkel je samen. Een professionele leergemeenschap kan daarbij een belangrijke rol vervullen. Er zit veel ontwikkelkracht in een groep onderwijsprofessionals als die samen onderzoekend en lerend werken: aan de verbetering van de onderwijspraktijk, en aan het samen PLG zijn.

 

In deze TIBtool wordt het concept van een professionele leergemeenschap kort uitgelegd in relatie tot de school als (lerende) organisatie, en vanuit het belang van planmatig werken aan de ontwikkeling van de onderwijspraktijk. Vervolgens worden thema’s en concrete stappen en instrumenten aangereikt waarmee de professionele leergemeenschap zich kan ontwikkelen als leergemeenschap, en als middel voor de verbetering van de onderwijspraktijk. En natuurlijk worden in deze TIBtool ook handvatten gegeven voor het effectief begeleiden van de ontwikkeling van een professionele leergemeenschap.

 

 


 

RECENSIE BIBLION 29 januari 2019

Uitgave in de reeks IB-tools (nr. 29) waarin een brug wordt geslagen tussen het denken over het ontwikkelen van professionele leergemeenschappen (o.a. Senge, Verbiest) van ca. 15 jaar geleden en het daadwerkelijk realiseren van een professionele leergemeenschap op scholen hier en nu. De goed ingevoerde auteur werkt vijf aanraders nauwgezet uit: versterk professioneel eigenaarschap, tweesporenbeleid: versterk het professionele team (ten dienste van betere onderwijsopbrengsten), onderzoek de huidige praktijk (SOAR-analyse), onderzoek succesvoorwaarden en waarderende professionele attitudeontwikkeling. De uitgave is praktisch, toont herkenbare voorbeelden, reikt tools, checklists & illustratieve buttons aan en is stap voor stap opgebouwd voor gebruikers. Daar komt ook theorie bij kijken, die als kapstok dient voor een planmatige aanpak van de gewenste ontwikkeling op school. De IB'er krijgt in de praktisering van de inhoud in deze publicatie een centrale rol - gezien het paradigma van deze reeks een plausibel uitgangspunt; in filosofische zin zou hierover gediscussieerd kunnen worden. Actuele, bruikbare paperback in een praktisch-specialistische reeks voor iedere onderwijsprofessional.

 

INHOUD (zie hieronder)


SAMEN BOUWEN AAN EEN PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP

VERSTERK EIGENAARSCHAP

— Wat is een PLG

— De onderwijsprofessional in een PLG

— De PLG als 2e orde verandering: verbetertrajecten & transformaties

— De rol van de IB’er & Valkuilen voor de IB’er

—— Eigenaarschap als fundament

—— Geduld als dilemma

—— Deprivatisering en ontindividualisering

WERK AAN TWEE SPOREN

— Werken aan onderwijs

—— Onderwijsopbrengsten

—— Onderwijsproces

—— Schoolklimaat

—— Kwaliteitszorg & ambitie

—— Financieel beheer

— Werken aan PLG zijn

—— PLG zijn: cultuuraspecten

—— PLG zijn: planmatig presteren

ONDERZOEK DE HUIDIGE PRAKTIJK

— Onderwijsprofessionals: zelfsturend en -lerend

— De school als effectieve organisatie: Beleidscyclus (PDCA) & “in control” zijn

— De school als lerende organisatie

— Dialoog als basis voor een PLG en teamleren

— De school als professionele leergemeenschap

ONDERZOEK SUCCESVOORWAARDEN

— Visie

— Eigenaarschap en betrokkenheid

— Vaardigheid in lerend en onderzoekend werken

— Middelen en randvoorwaarden

— Strategisch vermogen (de kwaliteit van ‘het beleid’ & ‘in control’ zijn)

BOUW WAARDEREND AAN EEN PLG

— STAP 0: Ambitie verwoorden

— STAP 1: Kwaliteiten verkennen

— STAP 2: Uitkomst visualiseren

— STAP 3: Stappen vormgeven

— STAP 4: Ambitie verwezenlijken  

TIBtool 29 INSTONDO

Bestellen https://www.instondo.nl/boeken/professionele-leergemeenschap/

 RECENSIE BIBLION DOWNLOADEN: LINK