De kunst van het keuren van het eigen vlees

De kunst van het (op ontwikkeling gericht) keuren van het eigen vlees

Kenniswerkers en effectiviteit

(bijgewerkte editie 2021)

 

Willem de Vlaming 2021

 

Het volledige stuk download je HIER

 

De kunst van het keuren van het eigen vlees’, is een nieuwe tussenstap in mijn zoektocht naar een ‘passende jas’ — een zoektocht die naar ik hoop oneindig is. ‘Op zoek naar een jas die past’ uit 2015 gaat over de positie van praktijkgericht onderzoekers die als binnenstaanders samen met betrokken onderzoek doen naar de gezamenlijke eigen praktijk. Wat maakt de binnenstaander positie zo bijzonder en wat maakt dat gangbare literatuur over onderzoek zo slecht bij past bij positie. ‘De coachende onderzoeker’ uit 2016 is een verdere verkenning van de rol, van deze (zelf-onderzoekende) professionals — waarvoor de methodologie verder is uitgewerkt in de PGO omnibus van 2018.

‘De kunst van het keuren van het eigen vlees’, verlaat het spoor van praktijkgericht onderzoek, en slaat de weg in van het verder inventariseren en verkennen van vaardigheden waarover kenniswerkers (zouden) moeten beschikken, om effectief te worden, te zijn en te blijven. Het is op detailniveau niet nieuw, maar door het zo bij elkaar te brengen hoop ik dat het handvatten en aanzetten biedt voor professionalisering in de praktijk, in opleidingen en bij professionalisering.

 

‘De kunst van het keuren van het eigen vlees’ is een (meta-)doorkijk op de competenties van kenniswerkers die geen onderzoeker worden, maar wel over iets als een onderzoekende houding moeten beschikken. Wat ik nu presenteer zijn de bouwstenen die daarbij wat mij betreft essentieel zijn — en die ik al gebruik of nog meer zal gebruiken in de begeleiding van studenten en professionals die als kenniswerker gelabeld kunnen worden. Het vinden en uitwerken van die bouwstenen is voor mij een proces dat nooit 'af' zal zijn.INHOUD

 

Voorwoord: de professionele kenniswerker3

Kwaliteit en effectiviteit als uitdaging4

Kenniswerkers als keurmeesters van het eigen vlees7

— Professionele kenniswerkers zijn geen Onderzoekers7

— Onderzoekend vermogen en onderzoekende houding8

— Onderzoekend vermogen in een netwerk van interventies11

— Onderzoekend vermogen als middel, niet als doel12

— De Keurmeesters van het eigen vlees14

Vijf domeinen voor keurmeesterschap: een verkenning19

— Denken19

—— Denken en meta-denken20

—— Denkstrategieën22

—— Denkopbrengsten vastleggen24

— Observeren28

— Argumenteren31

— Communiceren (teksten)34

—— Professionele teksten34

—— Taalvaardigheidsniveaus36

—— Afstemmen op doel en doelgroep41

— Evalueren43

—— Evaluatie in de beleidscyclus43

—— 3x3=9 vormen van evaluatieonderzoek45

Drie dimensies van keurmeesterschap48

— Praktijkontwikkeling als begeleid planmatig doelgericht proces52

— Verantwoording zelfkeuring in drie dimensies55

— Nuttige competenties bij het keuren van het eigen vlees57

Bibliografie58