Publications

Publications 

Vlaming, Willem de (2021, 2017). PGO OMNIBUS. De hefboom voor praktijkontwikkeling: praktijkgericht onderzoek. Aalsmeer: WdV-Advies. [op: www.wdv-advies.com] LINK

Vlaming, Willem de (2021). Flexibilisering HO en de Master EN. Houvast om los te kunnen laten. Op: www.PlatformPraktijkontwikkeling.NL. Utrecht: WOSO LINK

Vlaming, Willem de (2020). Grondig genoeg? Een praktisch-filosofische blik op praktijkgericht onderzoek Op: PlatformPraktijkontwikkeling.nl. Utrecht: WOSO LINK

Vlaming, Willem de (2020). Does ‘it’ work? When can you say ‘something’ works in education? Aalsmeer: WdV-Advies. [op: www.wdv-advies.com] LINK

Vlaming, Willem de (2020). De kunst van het (op ontwikkeling gericht) keuren van het eigen vlees. Aalsmeer: WdV-Advies. [op: www.wdv-advies.com] LINK

Vlaming, Willem de (2019). Werkt ‘HET’? Wanneer zeg je in het onderwijs dat ‘iets’ werkt, en dat ‘het’ goed is om te doen? Op: PlatformPraktijkontwikkeling.nl. Utrecht: WOSO LINK

Vlaming, Willem de (2019). Samen bouwen aan een professionele leergemeenschap. TIBtool 29. Dordrecht: INSTONDO 

Vlaming, Willem de (2018). APA NL met een rafelrandje. Een haat liefde verhouding met APA (NL). Aalsmeer: WdV-Advies. [op: www.wdv-advies.com] LINK

Vlaming, W. de.(2018). De master EN als keurmeester van het eigen vlees. Op: www.PlatformPraktijkontwikkeling.nl. Utrecht: WOSO LINK

Vlaming, Willem de (2018). Dutch Intercultural (In)Competence. In the context of the Dutch Kingdom. A (very) small inquiry. Aalsmeer: WdV-Advies. [op: www.wdv-advies.com] LINK   

Vlaming, Willem de (2017). Planevaluatie Een goed begin is het halve werk. Aalsmeer: WdV-Advies. [op: www.wdv-advies.com] LINK

Vlaming, Willem de (2017). Mastering Professional Writing. The Basics. A concise reference for professionals and students. Aalsmeer: WdV-Advies. [op: www.wdv-advies.com] LINK

Vlaming, Willem de (2017). Appels en Peren. Statistiek en beeldtaal voor kleinschalig. praktijkgericht onderzoek. Voor liefhebbers en doorbijters. Aalsmeer: WdV-Advies. [op: www.wdv-advies.com] LINK

Vlaming, Willem de (2017). Kennisclaims, Validiteit en Navolgbaarheid. Over het belang van het goed afbakenen van kleinschalig praktijkgericht onderzoek [op: www.wdv-advies.com ] LINK

Vlaming, Willem de (2017). Policy Design In A Nutshell. Aalsmeer: WdV-Advies. [op: www.wdv-advies.com ] LINK

Vlaming, Willem de (2017). Professional Effectiveness and Reflective Practice Aalsmeer: WdV-Advies. [op: www.wdv-advies.com ] LINK

Vlaming, Willem de (2017). De focus van praktijkgericht onderzoek in de Master-EN. To prove or to improve, that is the question. Aalsmeer: WdV-Advies. [op: www.wdv-advies.com ] LINK

Vlaming, Willem de; Siemons, Hettie; Bosch, Peter van den & Huijgevoort, Hans van (2016). Profiel Master Educational Needs (Master EN). WOSOLINK

Vlaming, Willem de (2016). Anonimiseren: een dilemma bij praktijkgericht onderzoek. Op:www.PlatformPraktijkontwikkeling.nl.  Utrecht: WOSOLINK

Vlaming, Willem de (2016). PGO in vogelvlucht. Praktijkgericht onderzoek. Aalsmeer: WdV-Advies. [op:www.wdv-advies.com ]LINK

Vlaming, Willem de (2016). Waarderend data genereren: Een beknopt handvat bij praktijkgericht onderzoek. Aalsmeer: WdV-Advies. [op:www.wdv-advies.com ]LINK

Vlaming, Willem de (2016, 2014). Praktijkgericht onderzoek in het kort. Een handreiking voor PGO. Aalsmeer: WdV-Advies. [op:www.wdv-advies.com  ]LINK

Vlaming, Willem de. (2016). De IB'er als coachend onderzoeker. In: TIB Tijdschrift intern begeleiders (Instondo BV), september 2016 jaargang 6, nummer 4: 28-31

Vlaming, Willem de. (2016). Meesterlijk schrijven in een notendop. Op:www.platformpraktijkontwikkeling.nl  (WOSO), 2016: 12 pagina's.LINK

Vlaming, Willem de. (2016). “De Coachende Onderzoeker. Praktijkgericht onderzoek: Eigenaarschap en empowerment van betrokkenen. Op:www.platformpraktijkontwikkeling.nl  (WOSO), 2016: 12 pagina's (WOSO) 2016 (januari 2016).LINK

Vlaming, Willem de. (2015). Statistiek en kleinschalig praktijkgericht onderzoek. Keep It Simple Stupid (KISS). In: Nieuw Meesterschap (Garant) 5-3/4 (2015): 45-50.LINK

Vlaming, Willem de. (2015). Op zoek naar een jas die past. Praktijkgericht onderzoek in de eigen beroepspraktijk. In: Nieuw Meesterschap (Garant) 5- 3/4 (2015): 5-14.LINK

Vlaming, Willem de. (2014). Trendrapport 2014-2015 - Michael van Weteringen Carla Desain (Kennisnet) [Boekbespreking]. In: Nieuw Meesterschap (Garant) jrg 4 nr 4 (2014): 39-41.LINK

Vlaming, Willem de. (2013). Verschuren over organisatie- en beleidsonderzoek. (Boekbespreking). In: Nieuw Meesterschap jaargang 3-4 (2013): 42-43.LINK

Vlaming, Willem de. (2013). Om de kwaliteit van het onderwijs. (Boekbespreking). In: Nieuw Meesterschap (Garant) 3-2, nr. 2013 (2013): 42-43.LINK

Vlaming, Willem de. (2013).  Leuk (column). In: Nieuw Meesterschap (Garant) 3-2, nr. 2013 (2013): 45.LINK

Vlaming, Willem de. (2012). Praktijkgericht Onderzoek en Rapporteren. In: Nieuw Meesterschap (Garant) 2-3, nr. 2012-3 (2012): p28-32.LINK

Vlaming, Willem de. (2011). Waarderend Praktijkgericht Onderzoek. In: Nieuw Meesterschap (Garant) 1-3, nr. 2011-3 (2011): 44-45.LINK

Vlaming, Willem de. (2011). Oplossingsgericht meesterschap. In: Nieuw Meesterschap (Garant) 1-3, nr. 2011-3 (2011): 19-22.LINK

Vlaming, Willem de. (2003). Inkopen een vak apart.” Aalsmeer: WdV-Advies. [op:www.wdv-advies.com]LINK

Vlaming, Willem de. (1989). Socialistische delinquenten of socialistische delinquentie. In: Tijdschrift voor criminologie (Gouda Quint BV) jaargang 31 (1989) nummer 4 (1989): 305-317.

Vlaming, Willem de. (1989). Strafrechtspleging, strafwet en socialisten (1884-1894). In:  Hollandse Studiën 22, in Criminaliteit in de 19e eeuw, door S. Faber, et al., 125-140. Hilversum: Historische Vereniging Holland / Uitgeverij Verloren, 1989.LINK

Vlaming, Willem de. (1988). De afschaffing van de Dordtse Gilden 1798-1818. De teloorgang van een economisch anachronisme. In: Kwartaal & Teken (Gemeentelijke Archiefdienst Dordrecht), nr. Kwartaal & Teken extra 8 (1988).LINK

Vlaming, Willem de. (1987). Beroepen, leeftijden en welstand van de leden der vrijmetselaarsloge “La Flamboyante”. In: Kwartaal en Teken (Gemeentelijke Archiefdienst Dordrecht), nr. Kwartaal & Teken extra 6: 175 jaar loge ‘La Flamboyante’ (1987): 19-39.LINK

Vlaming, Willem de. (1986). De afscheiding van 1834 als krimineel-politieke uitdaging. In: (Ars Aequi) jaargang 12 nummer 3, nr. Recht en kritiek (1986): 254-288.LINK