Projects & Experience

Projects / Projecten

Design and execution of several programs ‘professional writing in the policy cycle’ for policy workers and management in Curacao, St Eustatius and Saba.  [Het ontwerpen en uitvoeren van meerdere programma’s 'professioneel schrijven in de beleidscyclus' voor beleidsambtenaren en management in Curaçao, St Eustatius en Saba.]

Design and execution of a course ‘professional writing for Master students. [Het ontwerpen en uitvoeren van een cursus professioneel schrijven voor Masterstudenten.]

Designing a framework for a magazine for teacher and school mentors (intern begeleiders) for a publishing house. [Het ontwerpen van een opzet voor een tijdschrift gericht op intern begeleiders, voor een uitgever.]

Process-counseling, team-coaching and consultancy during the development of a ‘strategic procurement policy framework’, and the professionalization and development of the procurement department of a university hospital. [Procesbegeleiding, teamcoaching en advisering bij de ontwikkeling van een Strategisch Inkoop Beleidsplan en de professionalisering en ontwikkeling van de inkoopfunctie van een academisch ziekenhuis.]

Process-counseling during the merger of a university hospital and the faculty of medicine. [Procesbegeleiding bij het fusieproces van een academisch ziekenhuis en een medische faculteit.]

Professionalization of the project management department of a large government agency. [Professionalisering van een afdeling projectmanagement van een groot agentschap van een ministerie.]

(Team)coaching

Tutoring research and reporting. [Begeleiding van onderzoek en rapportage]