Profile, Projects & Publications

Willem de Vlaming studied contemporary and socio-economic history at the University of Utrecht. After his graduation started his career as a researcher and as policy adviser, policy controller, and interim head of the unit Evaluation and Effectivity Research at the Dutch Ministry of Education and Sciences. Later he became an independent consultant and (team)coach, and senior lecturer at Fontys University of Applied Sciences.  As a lecturer his expertise covers: policy and organization, change management, (team)coaching, professional writing, and applied research.

Willem publishes about subjects like professional writing, practice oriented inquiry and (policy)research. As consultant he mostly works in the domain of (local) government, education and professional organizations. 

 

 

Willem de Vlaming studeerde contemporaine en sociaal economische geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn afstuderen begon hij zijn loopbaan als onderzoeker en beleidsadviseur, beleidscontroller, en interim hoofd van de afdeling Evaluatie en Doelmatigheidsonderzoek van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in Nederland. Later werd hij zelfstandig gevestigd consultant en (team)coach, en hogeschooldocent bij Fontys Hogescholen. Als hogeschooldocent beslaat zijn expertise: beleid en organisatie, verandermanagement, (team)coaching, professioneel schrijven en praktijkgericht onderzoek.

Willem publiceert over onderwerpen als: professioneel schrijven, praktijkgericht onderzoek en beleidsonderzoek. Als consultant is hij vooral werkzaam in het domein van (lokale) overheid en professionele organisaties.