PGO en Literatuuronderzoek

Update: Vandaag (22 maart 2015) een interessant schema gevonden van “Stanford History Education Group” wat de moeite waard is om te delen en te vertalen naar het Nederlands voor breder gebruik in professioneel en academisch literatuuronderzoek
 

 

Professionele en academische leesvaardigheden

STANFORD HISTORY EDUCATION GROUP:  SHEG.STANFORD.EDU

Origineel “Historical Reading Skills”: http://sheg.stanford.edu/upload/Lessons/Historical%20Thinking%20Posters/HT%20Skills%20chart.pdf

 

Aangepast en vertaald door Willem de Vlaming

(Historical) Reading Skills

 

Vragen

Wat studenten zouden moeten kunnen …

Formuleringen

Bronanalyse

·          Wie heeft dit geschreven / gezegd?

·          Wat is het perspectief van deze bron?

·          Wanneer is het geschreven / gezegd?

·          Waar is het geschreven / gezegd?

·          Waarom is het geschreven / gezegd?

·          Is het een betrouwbare bron? Waarom?

·          Het onderkennen van de positie en doelen van de bron ten opzichte van het onderwerp.

·          Voor het document te lezen een hypothese vormen over inhoud en positie van de bron.

·          De betrouwbaarheid van de bron beoordelen door rekening te houden met het genre, doelgroep en doel.

 

·          De bron is waarschijnlijk van mening dat …

·          De doelgroep is waarschijnlijk …

·          Op basis van de bronanalyse verwacht ik dat de bron …

·          Ik vertrouw deze bron wel / niet omdat …

 

Contextualiseren

·          Wat is de context: tijd plaats et cetera.

·          Wat was toen anders dan nu en hier? Wat was toen gelijk?

·          Hoe kan de context (tijd en plaats) van invloed zijn op de inhoud?

·          Begrijpen hoe context van invloed zal zijn op de inhoud.

·          Herkennen dat documenten, inzichten en opvattingen een product zijn van de tijd en plaats.

 

·          Op basis van de achtergrondinformatie, begrijp ik dat deze bron anders is omdat …

·          De bron kan beïnvloed zijn door de volgende contextuele omstandigheden …

·          Deze bron geeft mogelijk een onvolledig beeld omdat …

 

Ondersteunende bronnen

 

·          Wat zeggen andere bronnen?

·          Zijn bronnen het met elkaar eens? Indien niet, waarom?

·          Wat zijn andere mogelijk relevante  bronnen?

·          Wat zijn de meest betrouwbare bronnen?

 

·          Kunnen bepalen wat waarschijnlijk is door documenten en bronnen te vergelijken.

·          Tegenstrijdigheden kunnen herkennen tussen verschillende argumentaties en bronnen.

·          De bron is het (on)eens met …

·          Deze bronnen zijn het allemaal (on)eens / over …

·          Een andere interessante bron is mogelijk …

 

Tekst analyse

·          Welke standpunten verdedigt de bron?

·          Welk bewijs gebruikt de bron?

·          Welke taal gebruikt de bron om de doelgroep te overtuigen? (woorden, zegswijzen, beelden, symbolen)

·          Hoe geeft het taalgebruik zicht  op de zienswijze van de bron?

·          Kunnen herkennen van standpunten.

·          Kunnen beoordelen van het bewijs en argumentatie bij het onderbouwen van standpunten.

·          Kunnen beoordelen van het woordgebruik en begrijpen dat taal bewust gebruikt wordt

·          Volgens mij zijn deze woorden gekozen met het oog op …

·          De bron probeert te overtuigen op het punt van …..

·          De bron omvat de volgende standpunten

·          Het bewijs dat gebruikt is voor het onderbouwen van de standpunten is …

 

STANFORD HISTORY EDUCATION GROUP:  SHEG.STANFORD.EDU

Origineel: http://sheg.stanford.edu/upload/Lessons/Historical%20Thinking%20Posters/HT%20Skills%20chart.pdf

Aangepast en vertaald door Willem de Vlaming

  

Via onderstaande link kom je bij een PDF met sheets die nuttig kunnen zijn bij het opzetten en aanpakken van een literatuuronderzoek als voorbereiding op of onderdeel van een praktijkgericht onderzoek 

 

LINK