PGO In het Kort

Ik ben gecharmeerd van een uitspraak van Stufflebeam: “The goal of evaluation is not to prove, but to improve”. Dat kan, wat mij betreft, ook vertaald worden naar iets als: “Het doel van praktijkgericht onderzoek is niet het leveren van bewijs, maar praktijkverbetering”. Bewijsvoering is dan geen doel op zich, maar ‘slechts’ of ‘vooral’ één van de middelen op de weg naar de beoogde verbetering. Praktijkgericht onderzoek vertoont wat dat betreft overeenkomsten met veranderkunde. Met als sleutelfasen in het onderzoeks- en veranderproces:
 
Download het hele artikle LINK

 

 • diagnostiek om te komen tot betekenisvolle thema’s en doelen voor de verandering;
 • de kern van het vraagstuk helder krijgen;
 • op basis van een weging van de praktijksituatie komen tot een veranderstrategie en interventieplan, en;
 • de uitvoering van interventies.

Hierbij is het belangrijk je te realiseren dat iedere stap, ook de diagnostiek al een interventie op zich is. Dit geldt in het bijzonder in situaties waar de onderzoekspopulatie en de doelgroep die uiteindelijk ‘moet veranderen’ of ‘de verandering moet dragen’ elkaar in grote mate overlappen. Wat nog versterkt wordt als de onderzoeker zelf deel uitmaakt van de praktijksituatie, onderzoekspopulatie of doelpopulatie. Deze complexe werkelijkheid valt immers niet te vergelijken met een laboratoriumsituatie, of met een experiment waarbij de onderzoeker van buiten kan observeren wat er gebeurt in een gesloten systeem.

Inhoudsopgave

 • Praktijkgericht onderzoek
  • Drie dimensie van PGO
  • Enkele kenmerken van PGO
  • Onderzoeks(deel)vragen
  • Het praktijkvraagstuk en de onderzoeker
 • Een stappenplan voor een PGO 
  • Probleem en Probleemstelling
  • PGO opbouw
   • De Voorfase (inleiding en aanleiding)
   • Theoretisch en conceptueel kader
   • Formuleren van onderzoeksvragen of veranderdoelstellingen
   • Methodologie
   • Presentatie en verantwoording van proces en resultaten
   • Analyse en interpretatie van het proces, de interventies en de gegevens
   • Evaluatie
 • Waarderend onderzoek
 • Bibliografie

 

DOWNLOAD HET HELE ARTIKEL IN PDF FORMAT  LINK

 

 • Vlaming, Willem de. (2016) Praktijkgericht onderzoek in het kort. Een handereiking voor PGO. Aalsmeer: WdV-Advies, 2016, 2014 LINK