Professioneel Schrijven WEBLINKS en LEESTIPS

Teksten van professionals moeten voldoen aan hoge eisen. Als steun in de rug zijn enkele weblinks verzameld. De informatie op deze sites kan helpen bij het realiseren van het door de SLO geformuleerde startcompetentie voor studenten in het hoger onderwijs. "Kan heldere, goed gestructureerde teksten schrijven over ingewikkelde onderwerpen, waarin de relevante kwesties worden benadrukt en standpunten uitgebreid worden uitgewerkt en ondersteund met aanvullende punten, redenen en relevante voorbeelden, en afronden met een passende conclusie."

 


 

 

PROFESSIONEEL SCHRIJVEN

ACADEMISCH SCHRIJVEN

TaalUniversum: LINK

Leidraad spelling: LINK

Genootschap Onze Taal: LINK

Schrijfwijzer: LINK

Video CCC model:  LINK

Tekstsoorten: LINK

Stijl: LINK

Spatiegebruik.nl: LINK

Tijden:LINK

Interpunctie: LINK

Drogredeneringen: LINK

HBO Taaltoets: LINK

APAstyle org: LINK

RUG: Schriftelijke vaardigheden: LINK

HvA UvA: Taalwinkel: LINK

HvA UvA: ON LINE cursus GRATIS: LINK

VU: werkbank academische vaardigheden: LINK

Erasmus Universiteit: Het schrijfproces: LINK

OU: Tips and tricks academisch schrijven: LINK

APA handleiding Universiteit van Tilburg: LINK

 

Communicatie Rijk (aanbevelingen): LINK

Keurmerk taal Verzekeraars: LINK

 

Leestips professioneel schrijven

APA (The American Psychological Association) (2010, 2009). Publication Manual of the American Psychological Association. Sixth edition, Washington: American Psychological Association

APA (The American Psychological Association) (2015, 2010). Concise Rules of APA Style. The Official Pocket Style Guide From the American Psychological Association. Sixth edition, Washington: American Psychological Association

Clark, Roy Peter. (2006, 2016). Writing Tools. 55 essential strategies for every writer. New York: Little, Brown, 2006 (2016).

Clark, Roy Peter. (2013). How to write short. Word Craft for Fast Times. New York: Little Brown and Company, 2013.

Coffin, Caroline; Curry, Mary Jane; Goodman,  Sharon; Hewings, Ann; Lillis, Theresa M. & Swann, Joan (2003) Teaching Academic Writing. A Toolkit for Higher Education. London: Routledge, 2003.

Daamen, E. & Renkema, J. (2016). Schrijfwijzer Compact. Amsterdam: BOOM.

Eemeren, F. van & Snoeck Henkemans, F. (2011). Argumentatie. Inleiding in het identificeren van meningsverschillen en het analyseren, beoordelen en houden van betogen.. Groningen / Houten: Noordhoff Uitgevers bv.

Grubben, E., & Vriens, J. (2007). Professioneel schrijven. Handleiding voor creatief en overtuigend schrijven. (Tweede herziene druk ed.). Den Haag: Academic Service Sdu.

Jong, J. de (2010). Handboek academisch schrijven. In stappen naar een essay, paper of scriptie. Bussum: Coutinho.

Loon, J. van; Thüss, A.; Schmidt, N. & Haines, K. (2011). Academic writing in English. A process-based approach. Bussum: Coutinho.

MLA (The Modern Language Association of America) (2009). MLA Handbook for Writers of Research Papers.. 2010 red. New York: The Modern Language Association of America.

Ministerie van OCW. (2009). Referentiekader taal en rekenen. De referentieniveaus. Ministerie van OCW.

Minto, B. (2009). The Pyramid Principle. Logic in writing and thinking. Edinburg Gate: Pearson Education Limited.

Nederhoed, P. (2010). Helder Rapporteren. Een handleiding voor het opzetten en schrijven van rapporten, scripties, nota's en artikelen. (2011 Tiende, herziene druk, tweede oplage ed.). Houten: Bohn Stafleu Van Lochum.

Nederlandse Taalunie (2008). Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. s.p. Nederlandse Taalunie

Orwell, G. (1946, 1984 reprint). Politics and the English language. London: Penguin [reprint from the April 1946 issue of the journal Horizon]

Pijper, K. & Raven, H. (2011). De Argumentatiecoach. Je coach voor een overtuigende carrière.. Den Haag: SDU uitgevers.

Renkema, J. (2018, 2012 ed). Schrijfwijzer. 5e editie (2012) zesde druk (2018). Amsterdam: BOOM.

SLO. (2009). Talige startcompetenties hoger onderwijs. Enschede: Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

Smith, C. F. (2005, 2016 ). Writing Public Policy. A Practical Guide to Communicating in the Policy Making Process. New York: Oxford University Press.

Teunissen, F. & Vooren-Fokma, A. van de (2014). Tekststructuur. Effectiever en efficiënter schrijven. Bussum: Couthino.

Turabian, K. L. (2013). A Manual for Writers of research papers, theses, and dissertations. Chicago Style for Students & Researchers. Eighth Edition. Chicago, London: Chicago University Press.

University of Chicago, The (2010). The Chicago Manual of Style. The Essential Guide for Writers. Editors, and Publishers.. Sixteenth edition red. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Vlaming, W. de (2016). Meesterlijk schrijven in een notendop. Op: www.platformpraktijkontwikkeling.nl  (WOSO), 2016: 12 pagina's. LINK

Witteveen, K. (2014). Van idee naar tekst. Creatief denken en schrijven voor professionals. Den Haag: Boom | Lemma.

Zinsser, W., (2006, 2016). On Writing Well. The classic guide to writing non fiction.. New York: Harper Perennial.