De Coachende Onderzoeker in het kort

Ontwikkeling van de beroepspraktijk is bij voorkeur een gemeenschappelijk onderzoeksmatig proces met en door betrokkenen. Participatie van betrokkenen (collega’s, ouders én leerlingen) veronderstelt hun eigenaarschap en hun competentie op de inhoud van het onderwerp en competentie op het samen onderzoekend kunnen leren en werken aan praktijkontwikkeling. Het bevorderen en mogelijk maken van die participatie door betrokkenen vraagt van professionals in het onderwijs het oppakken van de rol van ‘coachende onderzoeker’.

Meer over coachend onderzoeken en werken aan praktjkverbetering is te vinden in: Vlaming, Willem de (2016). De Coachende Onderzoeker. Op: PlatformPraktijkontwikkeling.nl. WOSO: Utrecht  (Voor volledige versie LINK)

Read more: De Coachende Onderzoeker in het kort

Triangulatie

TRIANGULATIE

Triangulatie is een begrip afkomstig van uit de driehoeksmeting. Het houdt in dat vanuit verschillende (bekende)  plekken (minimaal twee) de positie van een derde punt precies bepaald kan worden. In onderzoek kent men ook het begrip triangulatie. In onderzoek betekent het dat meerdere bronnen of meetinstrumenten gebruikt worden om onderzoekdata te verkrijgen, analyseren of interpreteren.

Read more: Triangulatie