De focus van praktijkgericht onderzoek in de Master-EN.

De focus van praktijkgericht onderzoek in de Master-EN.

To prove or to improve, that is the question.

 

Willem de Vlaming, April 2017

last edit 23 april
under construction

Zwoegen, zweten en zuchten. Hard werken aan het leren ontwerpen, en het leren maken van een jas die je later niet zult dragen omdat de jas—je niet staat, je niet past.  En hoe effectief het praktijkgericht onderzoek tijdens de opleiding ook is, het is in die vorm en omvang later niet inpasbaar is je praktijk.

Veel studenten in de Master Educational Needs (Master EN) waarderen het leereffect van de worsteling met het PGO. Een worsteling die soms aanleiding geeft tot andere keuzes in de invulling van het eigen beroep. En vaak  leidt het PGO ook tot betekenisvolle ontwikkeling in die beroepspraktijk. Maar het PGO kent een werklast die buiten het kader van het volgen van de opleiding door werkgevers niet of nauwelijks gefaciliteerd wordt. Het PGO wordt daarmee iets wat je moet doen voor de opleiding, maar niet herhaalbaar is in de praktijk van alle dag. Niet dat studenten de kennis die ze verkrijgen en de oplossingen die ze vinden niet interessant vinden.  Het huidige accent in het PGO op de rol van kennis genererende onderzoeker staat ver af van wat voor deze professionals in hun praktijk relevant en haalbaar is.

Is het niet mogelijk het PGO zo in te richten dat - met behoud van het goede - de accenten meer gelegd kunnen worden op het ontwikkelen van vaardigheden die in de toekomstige beroepspraktijk beter inpasbaar zijn? 

Zie voor de volledige bijdrage: LINK

Vlaming, Willem de (2017). De focus van praktijkgericht onderzoek in de Master-EN. To prove or to improve, that is the question. Aalsmeer: WdV-Advies. [op: www.wdv-advies.com ] LINK

 

Professional Effectiveness and Reflective Practice

Effectiveness as practice

To be effective is the job of the knowledge worker. Whether he or she works in a business or in a hospital, in a government agency or in a labor union, in a university or in the army, the knowledge worker is, first of all, expected to get the right things done. And this simply means the knowledge worker is expected to be effective.

(Peter Drucker)


Professional effectiveness is not a gift but a habit. It is a practice that can be learned and developed. It is requires the desire to be effective. It requires the desire to become more effective in being effective. It requires reflection on planning, action and result. Professional effectiveness as a habit is the pot of gold that can be reached by hard continuous hard work.

(...)

Supporting professional development of knowledge workers is all about stimulating and facilitating their reflective practice— based on their intrinsic individual or collective motivation. The motivation and desire to be as effective as can be in their contribution to the performance of the organization they work for, and the society they live in.

Download the complete article: LINK

Vlaming, Willem de (2017). Professional Effectiveness and Reflective Practice Aalsmeer: WdV-Advies. [op: www.wdv-advies.com ] LINK

Nieuwsbrief PLPO.NL

Bijblijven als Master EN? Inspiratie opdoen voor praktijkgericht onderzoek in je eigen beroepspraktijk?

Op www.platformpraktijkontwikkeling.nl  vind je interessante bijdragen over onderzoek in het educatieve domein.

 

De afgelopen periode zijn de volgende bijdragen gepubliceerd

 

  • De Munnik, H. & Zwart., D.P. (2017). Interactief rekenonderwijs op een school voor nieuwkomers

  • Lindenburg, A.C. (2017). Een duurzame internationale onderwijsrelatie. Duurzame relatie met een school in Adawso (Ghana).

  • Pols, C. (2017). Luisteren naar leerlingen met een verstandelijke beperking.

  • Vlaming, W. de (2016). Anonimiseren: een dilemma bij praktijkgericht onderzoek.

  • Otter, M. den, & Zon, A. van. (2016). Bouwen aan relatienetwerken. Bewust werken aan samenwerken in praktijk en professie.

  • Vlieks, G., & Vink, M. (2016). Blended learning en de onderzoekende houding van de Master SEN-student.

  • Smulders, F. & Swet, J. van. (2016). In samenspraak. Taal en communicatie in de onderwijspraktijk.

 

Deze bijdragen geven praktische handvatten en theoretische verdieping en zijn met name relevant voor

Professionals in het onderwijs, studenten en docenten

die

  • zich richten op communicatie en voicing door betrokkenen (leerlingen of collega’s) en het versterken van de daarbij relevante relatienetwerken

  • geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om met blended learning de onderzoekende houding van studenten verder te ontwikkelen

  • worstelen met het dilemma van anonimiseren bij het verslag doen van praktijkgericht onderzoek


PlatformPraktijkontwikkeling.nl is opgericht door de drie WOSO-instellingen Fontys OSO, Windesheim OSO en het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht.

 

PlatformPraktijkontwikkeling.nl bevordert onderzoeksmatige en theoretisch gefundeerde praktijkontwikkeling in het educatieve domein. Wij zijn op zoek naar publicaties die stimuleren tot, een voorbeeld zijn van, of bruikbaar zijn bij: theoretisch gefundeerde en evidence based reflectie op professie, praktijk, en praktijkontwikkeling.
De redactie is met name geïnteresseerd in bijdragen die ingaan op wat is gedaan om de resultaten te bereiken die zijn bereikt. Maar er is natuurlijk ook ruimte voor andere voorbeelden van good practice, praktische instrumenten en handreikingen en overdraagbare inspirerende initiatieven en inzichten.
Auteurs onderbouwen keuzes bij voorkeur vanuit normatieve professionaliteit, theoretische inzichten en het (al dan niet samen met betrokkenen) onderzoeken van de eigen beroepspraktijk. De centrale vraag die daarbij voortdurend speelt is:

“Doe ik (doen wij) het goede en doe ik (doen wij) het goede goed?”

 

Beleidsontwikkeling, Praktijkonderzoek & Rapportage

Wil je professionele begeleiding bij:

Beleidsontwikkeling of praktijkonderzoek?

Het schrijven van een effectief beleidsstuk of onderzoeksverslag?

 

Read more: Beleidsontwikkeling, Praktijkonderzoek & Rapportage

Professional & Organizational Development

WdV-Advies

WORKS

With professionals, teams and managers,

who want to have more impact.

 

Read more: Professional & Organizational Development