Tekstanalyse met tabelfunctie in tekstverwerkers of spreadsheets [PGO]

Open vragen en interviews leveren teksten op of tekstfragmenten. Hoe kan je daar structuur in aanbrengen? Dat kan met deductief coderen (met vooraf bepaalde trefwoorden in een codeboom) of achteraf, door inductief vanuit de teksten te kijken wat verbindende thema’s zijn en wat een respondent of een aantal respondenten daarover schrijven.

 

Read more: Tekstanalyse met tabelfunctie in tekstverwerkers of spreadsheets [PGO]

Effectief gebruik van theorie en eerder onderzoek in kleinschalig PGO

Het is goed gebruik om bij onderzoek voort te bouwen op eerder onderzoek rond een specifiek praktijkvraagstuk of kennisvraagstuk. Maar wat als in kleinschalig onderzoek een vraagstuk uit je eigen praktijk centraal staat? De kans is klein dat er al eerder eerder onderzoek is gedaan naar dat vraagstuk in die praktijk. Wat maakt algemene theorie en vergelijkbaar onderzoek dan belangrijk voor een kleinschalig praktijkgericht onderzoek? Het antwoord is dat belangrijk is voor de conceptualisering, afbakening en operationalisering van je onderzoek.

Waarbij conceptualisering het vermogen is om iets ingewikkelds in duidelijke begrippen, relaties en beelden vast te leggen. Door middel van afbakening maak je duidelijk wat hoofd- en bijzaken zijn, en wat wel en wat niet onderzocht of uitgewerkt zal worden. En bij operationalisering werk je de afgebakende abstracte begrippen uit in evalueerbare en meetbare kenmerken (indicatoren), bijvoorkeur met een indicatie van standaarden: wanneer is het onvoldoende, voldoende of goed?

Read more: Effectief gebruik van theorie en eerder onderzoek in kleinschalig PGO

Krijg ik met de vragenlijst antwoord op mijn vragen?

Krijg ik met de vragenlijst antwoord op mijn hoofd- en deelvragen? Deze vraag lijkt een open deur, maar is heel relevant vraag voor (praktijkgericht) onderzoekers. Zeker bij wat complexere onderzoeksvraagstellingen is het lastig overzicht te houden over het geheel van praktijk vraagstelling, afbakening, (concrete) onderzoeksvragen en  manieren om gegevens te verzamelen om die vragen te kunnen beantwoorden. Voor dat ik instrumenten presenteer zal ik met een voorbeeld dit deel van het onderzoeksproces uitleggen.

 

Read more: Krijg ik met de vragenlijst antwoord op mijn vragen?

Hoe structureer je een PGO onderzoeksverslag?

Giet een onderzoeksverslag niet in een format omdat dat format er ligt. Denk na over wat voor jouw onderzoeksverslag een goede en passende hoofdstructuur is, die jou helpt je verhaal te kunnen vertellen en die de lezer helpt je verhaal te kunnen volgen. (update 2 juni 2017)

 

Read more: Hoe structureer je een PGO onderzoeksverslag?

Policy Design In A Nutshell

To be effective policy must be well designed, formulated and executed. This short paper is about some basic principles in policy design: it contains some explanation and several handy checklists.

The policy cycle can be split up in several steps with a policy issue as home base. Once you have identified, defined and analyses the policy issue the next step is to select the best solution to solve the issue. Then you need to implement the solution, and to monitor the progress and effectivity of the implementation. And finally you must assess if the solution has solved the issue or that more needs to be done.

In all policy design it is essential to pay attention to: the relevance of the issue and justification of the intervention; the plausibility that DOing will result in GETting the desired outcome and the feasibility of the intervention.

Read full article: LINK

Vlaming, Willem de (2017). Policy Design In A Nutshell. Aalsmeer: WdV-Advies. [op: www.wdv-advies.com ] LINK