De focus van praktijkgericht onderzoek in de Master-EN.

  • Print

De focus van praktijkgericht onderzoek in de Master-EN.

To prove or to improve, that is the question.

 

Willem de Vlaming, April 2017

last edit 23 april
under construction

Zwoegen, zweten en zuchten. Hard werken aan het leren ontwerpen, en het leren maken van een jas die je later niet zult dragen omdat de jas—je niet staat, je niet past.  En hoe effectief het praktijkgericht onderzoek tijdens de opleiding ook is, het is in die vorm en omvang later niet inpasbaar is je praktijk.

Veel studenten in de Master Educational Needs (Master EN) waarderen het leereffect van de worsteling met het PGO. Een worsteling die soms aanleiding geeft tot andere keuzes in de invulling van het eigen beroep. En vaak  leidt het PGO ook tot betekenisvolle ontwikkeling in die beroepspraktijk. Maar het PGO kent een werklast die buiten het kader van het volgen van de opleiding door werkgevers niet of nauwelijks gefaciliteerd wordt. Het PGO wordt daarmee iets wat je moet doen voor de opleiding, maar niet herhaalbaar is in de praktijk van alle dag. Niet dat studenten de kennis die ze verkrijgen en de oplossingen die ze vinden niet interessant vinden.  Het huidige accent in het PGO op de rol van kennis genererende onderzoeker staat ver af van wat voor deze professionals in hun praktijk relevant en haalbaar is.

Is het niet mogelijk het PGO zo in te richten dat - met behoud van het goede - de accenten meer gelegd kunnen worden op het ontwikkelen van vaardigheden die in de toekomstige beroepspraktijk beter inpasbaar zijn? 

Zie voor de volledige bijdrage: LINK

Vlaming, Willem de (2017). De focus van praktijkgericht onderzoek in de Master-EN. To prove or to improve, that is the question. Aalsmeer: WdV-Advies. [op: www.wdv-advies.com ] LINK