Nieuwsbrief PLPO.NL

 • Print

Bijblijven als Master EN? Inspiratie opdoen voor praktijkgericht onderzoek in je eigen beroepspraktijk?

Op www.platformpraktijkontwikkeling.nl  vind je interessante bijdragen over onderzoek in het educatieve domein.

 

De afgelopen periode zijn de volgende bijdragen gepubliceerd

 

 • De Munnik, H. & Zwart., D.P. (2017). Interactief rekenonderwijs op een school voor nieuwkomers

 • Lindenburg, A.C. (2017). Een duurzame internationale onderwijsrelatie. Duurzame relatie met een school in Adawso (Ghana).

 • Pols, C. (2017). Luisteren naar leerlingen met een verstandelijke beperking.

 • Vlaming, W. de (2016). Anonimiseren: een dilemma bij praktijkgericht onderzoek.

 • Otter, M. den, & Zon, A. van. (2016). Bouwen aan relatienetwerken. Bewust werken aan samenwerken in praktijk en professie.

 • Vlieks, G., & Vink, M. (2016). Blended learning en de onderzoekende houding van de Master SEN-student.

 • Smulders, F. & Swet, J. van. (2016). In samenspraak. Taal en communicatie in de onderwijspraktijk.

 

Deze bijdragen geven praktische handvatten en theoretische verdieping en zijn met name relevant voor

Professionals in het onderwijs, studenten en docenten

die

 • zich richten op communicatie en voicing door betrokkenen (leerlingen of collega’s) en het versterken van de daarbij relevante relatienetwerken

 • geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om met blended learning de onderzoekende houding van studenten verder te ontwikkelen

 • worstelen met het dilemma van anonimiseren bij het verslag doen van praktijkgericht onderzoek


PlatformPraktijkontwikkeling.nl is opgericht door de drie WOSO-instellingen Fontys OSO, Windesheim OSO en het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht.

 

PlatformPraktijkontwikkeling.nl bevordert onderzoeksmatige en theoretisch gefundeerde praktijkontwikkeling in het educatieve domein. Wij zijn op zoek naar publicaties die stimuleren tot, een voorbeeld zijn van, of bruikbaar zijn bij: theoretisch gefundeerde en evidence based reflectie op professie, praktijk, en praktijkontwikkeling.
De redactie is met name geïnteresseerd in bijdragen die ingaan op wat is gedaan om de resultaten te bereiken die zijn bereikt. Maar er is natuurlijk ook ruimte voor andere voorbeelden van good practice, praktische instrumenten en handreikingen en overdraagbare inspirerende initiatieven en inzichten.
Auteurs onderbouwen keuzes bij voorkeur vanuit normatieve professionaliteit, theoretische inzichten en het (al dan niet samen met betrokkenen) onderzoeken van de eigen beroepspraktijk. De centrale vraag die daarbij voortdurend speelt is:

“Doe ik (doen wij) het goede en doe ik (doen wij) het goede goed?”