Alfabetiseren en Refereren

  • Print

Refereren, citeren en alfabetiseren in teksten en literatuurlijstren

 

Correct refereren en citeren is belangrijk omdat je daarmee recht doet aan degene die een concept of theorie ontwikkeld heeft, of die bepaalde feiten boven tafel heeft gekregen. Ik vind het daarbij ook belangrijk om recht te doen aan de culturele diversiteit van auteurs. Dat betekent dat ik namen probeer weer te geven op de wijze die past bij de culturele context van auteurs en hun eigen voorkeuren. Wat mij betreft heeft dat proberen recht te doen aan culturele context voor op een arbitrair gestandaardiseerd format.

Dit betekent bijvoorbeeld dat ik de Nederlandse auteur Jan de Wit en de Vlaamse auteur Pol De Smet in de literatuurlijst zal opnemen als

- De Smet, P.

- Wit, J. de

In de lopende tekst worden ze weergegeven als De Smet en De Wit. Het is belangrijk om consequent te zijn in de toepassing, dus niet één boek van De Wit opnemen onder Wit, J. de, en de ander onder De Wit, J.

 

Speciale aandacht vragen:

- Samengestelde achternamen (al dan niet met verbindingsstreepjes

- Namen met tussenvoegsels (zoals in het voorbeeld hierboven)

- Namen met Mac, Saint en O

- Spaanse, Arabische, Afrikaanse en Aziatische namen