Planevaluatie. Een goed begin is het halve werk

Er (b)lijkt een hardnekkig misverstand te bestaan over evaluatieonderzoek, dat  evaluatieonderzoek iets is wat je uitsluitend achteraf doet om te controleren of iets wel of niet heeft gewerkt. Daarmee wordt mijns inziens tekort gedaan aan de belangrijkste fase in de evaluatiecyclus, het ontwerpen van een interventie met planevaluatie, ook wel genoemd als ex ante evaluatie of ex ante beleidsonderzoek. Dit is een korte notitie over deze verloren zoon.

Voor de volledig tekst zie: LINK

 

Zie voor meer informatie over praktijkgericht onderzoek ook: Zeven keer hulp bij praktijkgericht onderzoek: LINK