Kennisclaim Validiteit en Navolgbaarheid

Kennisclaims, Validiteit en Navolgbaarheid

Over het belang van het goed afbakenen van kleinschalig praktijkgericht onderzoek

Bij de verantwoording van kleinschalig praktijkgericht onderzoek wordt soms wat lichtvaardig veronderstelt dat er sprake is van repliceerbaar onderzoek. Op zich is het geen probleem dat kleinschalig praktijkgericht onderzoek geen repliceerbare resultaten opleveren, maar het is dan wel van belang om goed af te bakenen wat dat onderzoek heeft opgeleverd — en welke lering er uit te trekken valt voor betrokkenen en anderen. Ik huldig het principe dat kleinschalig praktijkgericht onderzoek vooral bedoeld is voor het ontwikkelen en verbeteren van specifieke praktijken — op basis van bestaande theorie en onderzoeksmatig verkregen kennis over een specifieke praktijk — en niet voor het genereren van universeel geldige kennis.

 

Zie voor de volledige publicatie

Vlaming, Willem de (2017). Kennisclaim, Validiteit en Navolgbaarheid. Kleinschalig praktijkgericht onderzoek LINK