Krijg ik met de vragenlijst antwoord op mijn vragen?

 • Print

Krijg ik met de vragenlijst antwoord op mijn hoofd- en deelvragen? Deze vraag lijkt een open deur, maar is heel relevant vraag voor (praktijkgericht) onderzoekers. Zeker bij wat complexere onderzoeksvraagstellingen is het lastig overzicht te houden over het geheel van praktijk vraagstelling, afbakening, (concrete) onderzoeksvragen en  manieren om gegevens te verzamelen om die vragen te kunnen beantwoorden. Voor dat ik instrumenten presenteer zal ik met een voorbeeld dit deel van het onderzoeksproces uitleggen.

 


 

Krijg ik met de vragenlijst antwoord op mijn vragen?

Praktijkgericht Onderzoek

 

Willem de Vlaming

Mei 2017 / beta 0.1

wdv-advies

beta 0.1

 

Stel je wilt onderzoeken of je vandaag wel of niet een jas aan moet als je naar buiten gaat— of een jas mee moet nemen. Je moet dan eerst vaststellen wanneer aanbevolen wordt om een jas aan te doen of mee te nemen — de theoretische verdieping. vervolgens moet je afwegen of dat wat aanbevolen wordt ook voor jou en jouw vraagstelling relevant is. Als je bijvoorbeeld leest dat het gebruikelijk is dat mensen een warme jas aandoen als de temperatuur onder de 15 graden zakt, en je woont in de subtropen, of het is hartje zomer in Nederland, dan is dat niet zo’n relevant gegeven. Dat hoort bij het afbakenen van je onderzoek.

Maar laten we het voor het voorbeeld eenvoudig houden. Uit de literatuur leid je af dat mensen — die vergelijkbaar zijn met jou in jouw situatie — graag een jas aandoen:

 1. als het regent

 2. als het koud is (gevoelstemperatuur lager dan 15 ℃)

 

Je concrete praktijkvraagstuk.

Je bent van plan om een rondje van 50 km te gaan fietsen en je verwacht daar drie uur voor onderweg te zijn en zal op het verste punt zo’n 20 km van huis zijn. Hoe kan je dan aan zo betrouwbaar mogelijke informatie kunnen komen om te beslissen ik doe wel een jas aan (neem een jas mee) of niet?

 • Je kijkt naar buiten om te zien wat anderen aan hebben (jassen) en of ze onder een paraplu lopen. Maar misschien zijn dat wel koukleumen.

 • Je kunt zelf naar buiten gaan om te voelen hoe koud het is en of het regent, maar dat is sterk plaats- en tijdgebonden

 • Je kunt naar de lucht kijken om te zien of het er dreigend uitziet

 • Je kunt een vriendin bellen die op het verste punt woont en vragen hoe zij het inschat. Maar komt haar inschatting wel overeen met hoe jij die zou maken? Een ook haar waarneming is tijd en plaatsgebonden

 • Je zoekt de weersverwachting op voor de regio en de tijd waarin je buiten zult zijn

 • Je bekijkt buienradar

 • Et cetera

 

Dit zijn allemaal manieren om informatie te vinden die kunnen helpen bij het vinden van een antwoord op het praktijkvraagstuk: “moet ik wel of niet een jas aandoen of meenemen tijdens mijn fietstocht”. (Een ander type praktijkvraagstuk zou kunnen zijn “wat zijn de beste manieren om mij tijdens deze fietstocht te beschermen tegen (mogelijk) kou en regen?)

 

Uiteindelijk zal je een beargumenteerde keuze moeten maken uit methoden om een goede balans te vinden tussen wat praktisch en uitvoerbaar is, met behoud van betrouwbaarheid en validiteit van de informatie waarop je je beslissing wilt baseren. Anders kom je niet meer aan het fietsen toe ...

 

Samenvattend kan je dan iets krijgen als, mijn praktijkvraagstuk is: “moet ik wel of niet een jas aandoen of meenemen tijdens mijn fietstocht”.

Met als afgebakende  afgebakende hoofdvraag: Zal het gedurende mijn fietstocht in de regio X gedurende periode Y zal gaan regenen, of zal de temperatuur lager zal zijn dan 15 ℃ rekening houdend met de windchill factor

 • Deelvraag 1: Wat is de regenverwachting op basis van: eigen observatie van de lucht, het weerbericht en buienradar?

 • Deelvraag 2: Wat is de te verwachten gevoelstemperatuur, op basis van eigen observatie (even buiten op de wind gaan staan), op basis van observatie van mijn vriendin (die op 20 km afstand ook even buiten gaat staan) en op basis van het regionale weerbericht.

 

Als je antwoordt wilt kunnen geven op de vraag: ‘Krijg ik met de vragenlijst antwoord op mijn vragen?’— dan moet je eerst weten wat je moet weten om je deelvragen te kunnen beantwoorden. Als je dat scherp voor ogen hebt dan kun je analyseren of je meetinstrumenten (waaronder bijvoorbeeld een vragenlijst) voldoende betrouwbare en valide informatie opleveren om antwoord te kunnen geven op die deelvragen.

 

Kortom

 1. Zorg voor een heldere verkenning en formulering van het praktijkvraagstuk en een daarbij behorende probleemanalyse

 2. Gebruik dat om te bepalen wat je aan theoretische verdieping nodig hebt

 3. Ga dat dan uitwerken in een theoretisch kader

 4. Formuleer op grond van je theoretisch kader je precieze onderzoeksvraagstelling (wat je precies in de praktijk wilt onderzoeken)

 5. Formuleer op grond van je onderzoeksvraagstelling en deelvragen welke data je nodig hebt om die vragen te kunnen beantwoorden

 6. Selecteer (beargumenteerd) je onderzoeksstrategie en onderzoeksinstrumenten

 

Dan kan je je probleemverkenning, theoretisch kader en onderzoeksvraagstelling afronden in een overzicht wat er zo zou kunnen uitzien

 

 

Standaarden en indicatoren obv theorie en gezond praktijkverstand

Benodigde praktijkdata

ONDERZOEKS

STRATEGIE (en)

Methodiek voor het verkrijgen van de data

Bij wie / waar

Kanttekeningen tav


Triangulatie

Betrouwbaarheid

Validiteit

Ethiek

Hoofdvraag

----

         

Deelvraag 1

----

         

Deelvraag 2

----         

Deelvraag 3

----  

         

 

Dat geeft in één schema overzicht over je hele onderzoeksopzet

Werk op basis hiervan je instrumenten en onderzoeksmethodologie precies uit en controleer of je daarmee de juiste en voldoende informatie verkrijgt.

 

Maar als je niet weet WAT je moet verzamelen om antwoord te kunnen geven op je onderzoeks deelvragen en hoofdvraag, zul je nooit de vraag kunnen beantwoorden: “Krijg ik met de vragenlijst antwoord op mijn vragen?”

 

Zie voor meer informatie over praktijkgericht onderzoek ook: Zeven keer hulp bij praktijkgericht onderzoek: LINK


http://www.wdv-advies.com/index.php/resources/47-resources/86-zeven-keer-hulp-bij-praktijkgericht-onderzoek